Klubist

2001.aastal eksisteeris algeline veebileht, mille kaudu jagati ja vahetati Lada teemalisi kogemusi. Seoses interneti laialdase levikuga (“tiigrihüpe”) laienes ka tolleaegne netikeskkond ja kasvas üle juba täna tuntud foorumiks. Osad tolleaegsed foorumi kasutajad hakkasid aktiivsemat huvi tundma oma “jututoa” kaaslaste vastu, tekkis tahtmine kokku saada, midagi ühiselt ette võtta ja algatada ladafännide klubiline liikumine.

Klubilise liikumise alguseks loetaksegi 2002. aasta kevadet, mil 17. märtsil sai teoks Tallinnas Rocca Al Mares esimene tõsisem foorumis osalejate kokkusaamine, milles osales 9 meest.

Ladaklubi on tänaseks välja kujunenud kui sõprade seltskond, kes on jäänud truuks vene automargile Lada. Need on enamjaolt noored poisid vanuses 18-30, kuid leidub ka vanemaid liikmeid. Väga palju on tudengeid, sest nimetatud automargi pidamine ei nõua oma lihtsa ehituse tõttu eriteadmisi ja suuri kulutusi.
On igasuguse suunitlusega liikmeid. Kes pooldab originaalkonditsioonis autot, kelle masin on aga tuunitud ja võimsamaks ehitatud. Paljud kasutavad ladat vana, nostalgilise hobiautona. Vahetegemine ses suhtes puudub ja meil on ka liikmeid, kes lada pidamisest üldse loobunud, kuid ise ikkagi sõpruskonda jäänud.

Ladaklubi sai mais 2006. oma lipu. Meil on oma arveldusarve, sest liikmeksastumine ja -olemine on tasuline. Samuti on tasuline osavõtt enamikest toimuvatest suurematest kogunemistest.

Hetkel on meil nimekirja kantud 37 liiget. Viimased kuus aastat juhib ja koordineerib klubilist liikumist valitud juhatus. Klubil on oma veebifoorum läbi mille teostatakse tavaliselt küsimusi-vastuseid lada remontimise teemadel, samuti käib läbi foorumi ürituste korraldamise info ja planeerimine. Klubitegevust viiakse läbi arvukate üritustena Eestimaa eri paigus. Klubi üritused on kõigile tutvujatele, huvilistele ning nende pere liikmetele avatud ja üritustelt leitud sõprade-soovitajate toel toimub ka Eesti Ladaklubi liikmeksastumine.